Man kan effektivt få bort mossan med hjälp av en spridarramp

Kan en stroller combi lyfta gräsmattan?

Otaliga vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan bruka sig av stroller combi för att både gödsla samt tillintetgöra ogräs och det här kan funka otroligt bra.

järnsulfatspridare

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att eliminera mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i vissa trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att ta hand om detta på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, massor dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Börja som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill sköta denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att utföra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man sköta gödslingen mot kvällen istället för morgon alternativt mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fullkomlighet då kommer den nämligen att ge riktigt förnäm effekt.

Kommer det här att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en bra produkt är allt som behövs för att få en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter såsom järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att tillämpa sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Ifall man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som faktiskt känns fulländad. Det här kan ta några säsonger för mossan är enveten och så även ogräset. Men om du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Läs mer här ogräs i gräsmattan.

Järnvitriol samt järnsulfat är detsamma men det finns en rad annorlunda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning annorlunda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss effekt mot mossan. Detta är en enastående produkt som man kan ha kolossal användbarhet av och som kan vara en betydelsefull del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det varje år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus eller jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.