Archive for January, 2016


Att tänka på när du brygger vin hemma

Inom den etablerade vinindustrin krossas vindruvor i en krossningsmaskin, och enligt mer traditionella metoder kan krossningen också äga rum med hjälp av att man trampar på druvorna. Trampning sker fortfarande på mindre anläggningar. Man avlägsnar stjälkarna från druvorna under pressningen, och när man framställer vitt vin är det angeläget att även avlägsna druvornas skal. För […]

Read More...