Silikonslang – slang av silikon

Silikonslang används allmänt i sammanhang där man behöver en genomskinlig samt anpasslig slang. Till exempel i läkemedelsindustrin och forskningen är silikonslang offentligt använd.

Silikonslangen tillverkas igenom att man extruderar platina- eller peroxidhärdad silikon i lämplig storlek.

Silikonslang 6X9 mm, livsmdelsgodkänd och alkoholbeständig superkvalitet

Man får därmed en slang som är så gott som immun mot influens av kemikalier. Igenom att armera slangen kan man få en större hållfasthet och även begagna undertryck i den.

Silikon, även kallat silikonelaster, är ett samlingsnamn för i grunden oorganiska polymerer som är baserade på kedjor av kisel och oxygen.

Till dessa binds ibland olika slag av organiska rester, det vill säga kolväteföreningar. Silikon leder inte elektricitet, är icke lösligt med hjälp av vatten samt är förhållandevis tåligt mot kemisk påverkan.

Silikonmassan är fluffig och formbar innan den innehar härdat. Materialet används mellan övrigt för att fylla fogar.

Silikonslang

Det är en högprestanda slang som är främst framtagen för att flytta luft eller vätska. Slangen har åtskilliga lager armering för att klara höga arbetstryck.

Utmärkt att begagna i exempelvis en bilmotor där det ställs krav på en slang som klarar av hög temperatur samt tryck (kylarslangar alternativt turboslangar)! Men denna typ av slang kan hava många fler användningsområden än bilmotorer!

SH platinahärdad kryssarmerad silikonslang av medicinisk kvalitet är tillverkad i renrum Class 1000, med armering av polyester alternativt Nomex.

För bruk i pharma, biomedicin, kosmetik alternativt vid beredning av livsmedel. SH innehar genomgått extensiv fysikaliska, kemiska, och biologisk tester och uppfyller USP Class VI, FDA CFR 177.2600, ISO 10993 samt 3A klass.

Silikonslangtypen tillverkas också i peroxidvulkat utförande av FDA CFR 177.2600 godkänt material.