Archive for April, 2015


Är allt socker likvärdigt?

Många av de organiska ämnen av typen kolhydrat kallas för socker. Socker är sött samt rikt på energi och utgör det huvudsakliga bränslet i livsprocesserna. I vardagligt tal och i mindre detaljerade innehållsförteckningar brukas termen socker mestadels om raffinerad sackaros. Strösocker samt bitsocker består av bet- eller rörsocker, som båda är trivialnamn för sackaros. Råsocker […]

Read More...