Posts Tagged 52 för hälsans skull


Bättre hälsa med hjälp av fasta samt 5:2-metoden

Det är ingenting nytt att fasta. Pythagoras krävde av sina studenter att de skulle fasta under 40 dagar därför att rena kropp och sinne innan de fick mottaga hans undervisning och Bibeln berättar att även Jesus fastade i upp åt 40 dagar i sträck. “Vår mat ska vara vår medicin” sade Hippokrates, som vi idag […]

Read More...