Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är bara i sagoböcker som mossan är förtjusande att se på, ja och så kanhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa samt en ejektorflaska därför att bli av med den.

mossa

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att eliminera mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett korrekt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen. mossa i gräsmattan järnsulfat.

Dunken har en funktion som gör att blandningen händer automatiskt och det är mycket praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och därefter ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man samma sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska processa taket så jobbar man lite annorlunda.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Efteråt kan man skölja med vatten för att få bort lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får rengöra före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man bearbeta med Tak GTI som kommer att döda den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är kostbar och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att införskaffa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på internet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flertal under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Ofta är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer med detsamma till konsument utan mellanhänder. Därtill är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt stark. Har man då en aning starkare blandning så fungerar det likväl = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få professionell hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av verkställa arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha nödvändig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som operativ ingrediens och den är kraftfull retsam i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju dessutom få hjälp av familj samt vänner men ibland kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill applicera projektet. Detta är en flexibel åtgärd för att bli fri mossa I trädgård och på tak.