Posts Tagged Järnvitriol köpa


Du kan järnvitriol köpa för träbehandling samt för mossan i gräset

Man kan säga att järnvitriol är detsamma som järnsulfat och när man vill järnvitriol köpa så är det angeläget att betänka hur medlet ska användas. Det är nämligen en sak att behandla trä och en helt annan att nyttja järnsulfat till gräsmattan för att bli av med mossa samt sniglar.

Read More...