Träning och Saigonkanel

Title=Uppnå tillstånd av Ketos med Saigonkanel
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Maximera ketos med hjälp av Saigonkanel

Det existerar ett kroppsligt tillstånd som uppnås av ketogena dieter, vilket innebär att ett kraftigt reducerat intag av kolhydrater får kroppen att drivas av ketoner istället för glukos, och övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos märks av på skilda sätt. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, likaså övergångsbesvär som sömnighet, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa besvär är raskt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad samt effektiv än tidigare.bantning ketos
.

Somliga lågkolhydratare har dock tufft att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en tänkbar anledning är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den ska och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har insett är att Saigonkanel, egentligen all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna kategori personer i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga studier ännu på detta, men erfarenheter tyder på att det finns logik bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar ofta ketos för att det är ett fettförbrännande tillstånd. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därefter blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras alltså till energi vilket innebär att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Detsamma sker när man fastar – alternativt svälter.

Många människor är lyriska över att kunna förtära ganska ohämmat av saker som inte innehåller kolhydrater och likväl effektivt bränna fett, därför har dieter som Atkins och LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en enorm sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter bar tillräckligt hög nivå för att klara av att ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för hantering av fetma kan ändras.

Sammanställningen tyder på att just lågkolhydratsdieter, som Atkins samt LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på sikt. Dessutom har man inte lokaliserat några dåliga hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter gör med kroppen under längre tid, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de undersökningar som har gjorts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel per dag

Saigonkanel kan effektivt bidra till stadig ketos, så eftersträvar man det bör man hålla sig till ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer än så kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan resultera i leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Köpa Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går även under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu endast att handla i välsorterade hälsokostbutiker, och på nätet. En avancerad spekulation tyder på att vi kommer att se betydligt mer Saigonkanel på marknaden inom en snar framtid i takt med att insikten om dess fantastiska viktminskningsegenskaper framhävs.

När man köper Saigonkanel bör man försäkra sig om att den är färsk eftersom den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31