Hemmaframställning av vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt därför att vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar framställa gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel införskaffa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara utförligt de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin faktiskt måste innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört angeläget att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är ypperligt åt att förädla vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska förekomma i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den måste ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är tillräckligt stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan viktig utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren bör man beakta att det inte enbart är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att leda bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Vill Du veta mer Klicka Här Slush

Det är värt för ordningens och processens skull att noga föra in mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli förundrad över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ungefär 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är färdig.