Brett användningsområde för natriumkarbonat

Genom att använda natriumkarbonat kan man lätt ta bort fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är relativt lätt. Man strör natriumkarbonat ovan en bit aluminiumfolie som man låter täcka botten på exempelvis en glasskål. Sedan är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noga med att ta bort grövre smuts och fett innan silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas enligt den här metoden eftersom försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten har en tendens att bilda mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och således bör man vädra utrymmen utförligt. I synnerhet om hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna procedur mycket skonsam i jämförelse med ifall putsmedel används. natriumkarbonat tvättmedel

När det bubblat färdigt och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Efteråt ska det torkas och gnidas med en trasa. Ifall allt detta utförs så kommer silvret otvivelaktigt att tindra livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och emellanåt benämns ämnet även som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man inte får det i ögonen eftersom det kan medföra irritation. Om koncentrationerna av natriumkarbonat är mycket små är det heller inte farligt att förtära natriumkarbonat även ifall det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett kraftfullt alkali. Det används till exempel väldigt mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det normalt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan också framställas artificiell väg genom att blanda natriumklorid (salt) och ammoniak. Rikligt med naturligt natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är lämpligt för varenda slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande verkan på huden även ifall den inte är intensiv. Likväl rekommenderas att handskar och skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill införskaffa natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.