Posts Tagged natriumkarbonat livsmedelsgodkänd


Brett användningsområde för natriumkarbonat

Genom att använda natriumkarbonat kan man lätt ta bort fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver. Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är relativt lätt. Man strör natriumkarbonat ovan en bit aluminiumfolie som man […]

Read More...