Stegra ditt intag av glukosamin

För rörligheten av kroppens leder och brosk krävs produktion av glukosamin som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som underlättar smörjningen. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkning och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Hård träning och stigande ålder kan dock medföra att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. Följaktligen kan det vara idé att ta ett tillskott i form av glukosamin för att avvärja nötning på leder och brosk.

Det är en markant fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det ger heller inga biverkningar.

Patienter med ringa utsträckning av knäartros kan erfara symtomlindring av behandling med glukosaminsulfat. Även människor som har ledproblem av typen osteoartros har blivit fullständigt fria eller åtminstone upplevt minskade problem vid användning av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Flera undersökningar har visat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat som ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten kan dessutom leda till biverkningar.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i förhållande till placebopreparat så har glukosamin visat på uppenbar lindrande verkan angående plåga, flexibilitet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks dessutom produktionen av ledvätska och ledbroskämnen stiga. För mera fakta saken Klicka Här
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.