Posts Tagged socker


Är allt socker likvärdigt?

Många av de organiska ämnen av typen kolhydrat kallas för socker. Socker är sött samt rikt på energi och utgör det huvudsakliga bränslet i livsprocesserna. I vardagligt tal och i mindre detaljerade innehållsförteckningar brukas termen socker mestadels om raffinerad sackaros. Strösocker samt bitsocker består av bet- eller rörsocker, som båda är trivialnamn för sackaros. Råsocker […]

Read More...