Posts Tagged vakthund


Vad för sorts vovve är en vakthund samt hurdan övar man och vårdar man denna vakthund?

En vakthund är en upplärd, skarpgjord hund med uppdrag att vakta. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tid hunden icke är i arbete hålls den åtskiljd från andra folk i sin hundgård. Varje vakthund ska ha 4-6 olika vakthundförare och enbart vakthundförare har kontakt med vakthunden. Otaliga privata människor använder hundar för […]

Read More...