Posts Tagged kolloidalt silver effekt


Kollodialt silver

Kollodialt silver är silver i finfördelad form. De minsta partiklarna i kollodialt silver kan vara mindre än 1000 nanometer. Inom hälsokostbranschen har kollodialt silver snabbt blivit mycket populärt. Rent silver är faktiskt helt ogiftigt för kroppen eftersom den har ett effektivt utrensningssystem. Eftersom silver är ett naturligt grundämne förekommer även silver i den föda vi […]

Read More...