Posts Tagged hur fungerar inkassobolag


Skuld till ett inkassobolag

Vad flera tror är att inkassokrav kommer från Kronofogden, vilket är inkorrekt. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett krav från en statlig myndighet. Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga […]

Read More...