Posts Tagged Glukosamin – ett kosttillskott


Hälsofrämjande effekter med hjälp av glukosamin

Har du svårighet med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som har smörjande verkan på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet […]

Read More...