Posts Tagged bukspottkörtelcancer


Alternativmedicinering mot bukspottkörtelcancer med kolloidalt silver Gulsot, smärta i magen och förlorad aptit är allihopa exempel på symptom som kan medföra bukspottkörtelcancer. De flesta som drabbas av denna cancerform är över 65 år. Så många som tre fjärdedelar av allihopa drabbade patienter är över 65, och till antalet är det årsvis runt 900 människor som råkar ut för bukspottkörtelcancer. Bukspottkörtelcancer symptom Inte nog med att symptomen för bukspottkörtelcancer kan vara diffusa så kommer de även mestadels i ett sent stadium av sjukdomen. För den skull kan det dröja innan cancern upptäcks. När cancern växer i körtelns högra del där den stora gallgången passerar finns en risk för gulsot. Gallgången täpps nämligen igen så att gallan inte kan flöda ut i tolvfingertarmen. Ett gallfärgämne tas upp av kroppens vävnader och bland annat hy och ögonvitor kan få gulaktig färg. Smärtan i buken som kan uppstå när man drabbats av bukspottkörtelcancer och beskrivs som smärta som sitter långt in i magen och strålar ut i ryggen. Övriga symptom är aptitlöshet och viktminskning som brukar uppträda i ett oerhört sent skede av cancern. Båda dessa symptom leder till brist på ork som bidrar till utmattning och i värsta fall nedstämdhet. När cancer uppstår i bukspottkörteln minskar produktionen av enzymer. Det leder till att fett som når tarmen inte kan brytas ned ordentligt. Tydligast visas det genom att avföringen förändras. Ett av de allra första symptomen bukspottkörtelcancer är diabetes. Det handlar om typ-2-diabetes alternativt vad man brukar benämna åldersdiabetes. Normalt hör åldersdiabetes samman med övervikt. Men ifall det inte finns någon övervikt och åldersdiabetes föreligger så är det möjligt att det har en länk med bukspottkörtelcancer. Alternativmedicinering Inom alternativmedicinen kombinerar man vanligtvis läkarvård med att samtidigt ta kolloidalt silver som är en mycket finfördelad form av silver. De minsta beståndsdelarna är i flera fall mindre än 1000 nanometer. Kolloidalt silver har fått stor uppmärksamhet i USA inom hälsokostbranschen. Det finns motståndare till kolloidalt silver som hävdar att dess goda hälsosamma effekter är en lögn. Men trots detta använder drygt 10 miljoner amerikanare kolloidalt silver för annorlunda typer av behandling. Sedan länge har det varit känt att kolloidalt silver desinfekterar vatten. På så sätt blir silvret effektivt mot bakterier, virus, svampar och parasiter som är encelliga. Studier har visat att kolloidalt silver funkar som både ersättning och komplement till antibiotika. Det kolloidala silvret som består av silverjoner tar på ett effektivt sätt kol på stammar av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Silverjonerna eliminerar den bakteriefilm som etableras runt bakteriernas kolonier. Därför får antibiotika en försämrad verkan. Vidare har det enligt vetenskapliga studier uppmärksammats att kolloidalt silver och dess silverjoner har en oerhört bra verkan på cancerceller. Därjämte ser silverjonerna till att inga biverkningar uppstår. Det påstås att silverjoner inte har sämre verkan än cytostatika. Personer som drabbats av bukspottkörtelscancer kan med fördel prova kur med kolloidalt silver. Den huvudsakliga anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt är för det effektiva utrensningssystem kroppen äger. Hade det varit farligt hade naturen sagt ifrån eftersom det finns silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.

Alternativmedicinering mot bukspottkörtelcancer med kolloidalt silver

Read More...