Posts Tagged anmäl inkassobolag


Stöd från Datainspektionen finns att erhålla om inte inkassobolagen uppfyller god inkassosed

Emmellanåt kan inkassobolag skicka anspråk på fordring även om det inte är riktigt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill tvinga in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska […]

Read More...