Vilket mossmedel ska man välja för att effektivt få dän mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Exakt som att man ej vill ha mossan i gräset så är det tråkigt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan någorlunda lätt få bort mossan med mossmedel som man kan använda på plattor såväl som på gräset.

dunk turbospridare

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få bort mossan så kan man behöva lite olika teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget grundligt rotsystem så det är ej så besvärligt att räfsa bort men det blir ännu enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat och vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som innehåller järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att införskaffa ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därjämte billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att stupa. När den är död så kan man använda sig av en högtryckstvätt för att skölja dän mosslagret från stenarna hastigt och effektivt. Läs mer här ta bort mossa.

Viktigt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara lite eftertänksam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så bra. Det är självklart en fördel att först nyttja mossmedlet för att enklare få dän mossan via att spola med vatten men det kan ändå vara så att man blir lite för hårdhänt med tvätten.

Är det ständigt en fördel att bearbeta med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder kanske järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan färga vissa typer av stenar så vill man inte ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger eller Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är bekymmersam för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt fördärva dina stenplattor så bör du testa på en liten bit eller dra igång en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Detta är ett kvickt och lätt sätt att få känna till mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns också en briljant spridarbom samt en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på åtskilliga års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är fullkomligt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett god mossmedel så kan man även klara av den här situationen. Se enbart till att du har en bra plan för hantering och ge inte upp. Om mossan har ett riktigt bra grund så möjligen du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli fullkomligt fria från mossväxten.