Vad för sorts vovve är en vakthund samt hurdan övar man och vårdar man denna vakthund?

En vakthund är en upplärd, skarpgjord hund med uppdrag att vakta. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tid hunden icke är i arbete hålls den åtskiljd från andra folk i sin hundgård. Varje vakthund ska ha 4-6 olika vakthundförare och enbart vakthundförare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Otaliga privata människor använder hundar för att vakta hemmet eller annan privat tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock kraftigt från den utbildade vakthundens. Till skillnad från den yrkesarbetande vakthunden lever dessa ihop med hundägaren och hendes familj på dagtid och stängs nattetid in på det ställe hunden ska vakta.

Vakthundens dresserande och utbildning

Vakthunden är argsint och uppträder väldigt misstänksamt mot obekanta människor. Många tror således felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att erhålla fram denna misstänksamhet. Intet är mer inkorrekt. Vakthundsämnen är individer som äger en speciell misstro mot främmande utan att för den skull vara aggressiva. Hundens psyke måste vara perfekt och under dressyren byggs vakthundens självsäkerhet successivt upp. Det här händer genom att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så fort den visar aggressivitet mot utsocknes personer. För att denna misstänksamhet inte skall förminskas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigutbildade, möta andra folk än hundförarna. leonberger som vakthund Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka anlitar vakthundar?

Vakthundar används av bolag och myndigheter som vill ha en högre trygghet. Vanligtvis anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då främst inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt som hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat område. Vare sig spioner eller plogbillar går frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används dessutom till viss del av marinen.

Vilken är den utbildade vakthundens allra främsta syssla?

Vakthundens främsta uppgift är att skalla om och markera om någon okänd person kommer in på det territorium som hunden skall skydda. Vakthunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning fortskrida in i hundens revir brukar vakthunden gå till attack. Under dressyren görs inga försök att styra alternativt reducera vakthundens våldsamhet vid attack. Utförlig vakthund info finns på vakthunden.com

I och med att inga försök görs att kontrollera eller inskränka angreppets våldsamhet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.