Stor tratt är bra att ha

Det är då och då bra att använda tratt. Den är ämnad för att hälla över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en ringa tratt men generellt sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en strut och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

tratt

En tratt bör vara slittålig och hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål och plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Om man exempelvis ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är omfattande på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, alternativt fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart undfly spill när det handlar om relativt kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Dessutom kan dessa typer av vätskor medföra åkommor om man spiller på sig själv och huden. Fakta rörande tratt och sil. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flertal gånger. Även vin vill man inte gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla långsamt när man hantera en tratt. Vätskan bör ges tid att flöda ner för att undvika att trattens gap ska bli överfull och rinna över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är sannerligen ett bra hjälpmedel som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man till exempel ska hälla upp saft som man kokat eller mäta upp ingredienser av skilda slag. För alla syften är en stor tratt att föredra. Men det kan faktiskt vara besvärligt att komma åt med tratten till och från och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.