Så framställer du vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det flera goda tips och råd på hur man lyckas tillverka spännande viner hemma. Det är en signifikant och uttömande bok som består av en hög grad av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en jättestor utveckling inom vinframställningen hemma. Massor kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Åtskilliga nya ingredienser har även tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det otaliga hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att utmåla vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som bra underlag till allehanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är minsann roligt att förädla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Många ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har flera resonerat att det emellanåt är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att hälla i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte fundera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera människor i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att träffas och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Dessutom ger Erlandsen råd om att noggrant organisera vinprocessen. Det är angeläget att skriva upp allt som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är hygienisk och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer alltsammans komma i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor misstag. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som kanske gick fel.

En annan mycket viktig del i processen är att skriva ner allt som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att lokalisera vad som eventuellt kan ha gått fel. Klicka här för mer info Nötlikörer
En bryggjournal kan självklart fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.