Livsmedelsgodkänd Hushållssoda

Vad är hushållssoda? Det är i själva verket natriumkarbonat som har den kemiska beteckningen Na2CO3 men som i dagligt tal benämns som hushållssoda. Hushållssoda finns oftast att köpa i dagligvaruhandeln och det är i främst färgbutiker som det brukar gå under benämningen hushållssoda.

Natriumkarbonat som är en jonisk sammansättning ger i vatten ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det kan produceras den syntetiska vägen även om det är naturligt förekommande. När det framställs syntetiskt så blandas natriumklorid (salt) samt ammoniak. Rikliga mängder med natriumkarbonat finns i exempelvis USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Turkiet och Sydafrika. Ämnet räknas till ett av världens viktigaste på jorden.

Ämnet är ett tämligen grovt fördelat pulver i sin fasta form. Det är dessutom den form som flertal tillverkningsindustrier föredrar Till exempel används natriumkarbonat flitigt inom glas- och tvålindustrin. Anledningen till att det är speciellt bra lämpat inom dessa områden är att det är ett starkt alkali.

Den neutrala lukt som ämnet har neutraliserar effektivt många fläckar och lukt. Således är det väl användbart i sammanhang när det krävs rengöring av tyngre smuts. Därtill fungerar det effektivt åt att avlägsna beläggningar på silver. I många hushåll används natriumkarbonat för att ge ny glans åt mångahanda silverföremål. Många pustar sina silversmycken med bakpulver som består av det besläktade ämnet natriumbikarbonat.

Både den fasta och vattenfria formen av natriumkarbonat funkar även effektivt som rengöringsmedel. Innan man exempelvis vävsätter alternativt tapetserar kan hushållssoda vara till stor nytta.

Att rengöra väggar noga med hushållssoda avlägsnar fett och smuts på ett effektivt vis. För att det lättare ska lossna bör en svamp användas som man regelbundet sköljer med vatten. Hushållssoda funkar dessutom bra till att rengöra och bleka tryckimpregnerade trädgårdsmöbler och även till att vårda trall.

Fastän det är ett enormt effektivt medel som går hårt på smuts så är det inte farligt att få hushållssoda på huden. Det kan dock upplevas lite frätande så därför bör man nyttja handskar samt skyddsglasögon. kristallsoda beställa

Får man det i ögonen kan det medföra sveda och irritation. Hushållssoda är heller inte farligt att förtära under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga. Ändå bör man tänka på att köpa hushållssoda som har en barnsäker kapsyl på flaskan.