Superrent vatten – effektivt till fasadtvätt och fönsterputs

Avjoniserat vatten kallas även superrent vatten som är utmärkt åt att använda till bland annat fönsterputs och fasadtvätt. Det innebär att vattnet frigörs från kalk. Flertal har säkert märkt att normalt tappvatten från trädgårdsslangen kan lämna vita rinningar och fläckar efter sig ifall man exempelvis tvättar bilen. Med hjälp av superrent vatten kan bilen torka utan att några beläggningar bildas.

Superrent vatten är vatten som främst saknar kalk men dessutom ämnen såsom järn och magnesium. När vattnet saknar dessa ämnen försöker det återställa naturlig balans. Det innebär att all smuts som vattnet träffar sugs åt på ett fantastiskt effektivt sätt.

ultrarent

Att använda superrent vatten åt att tvätta fönster är en verkningsfull metod ifall man vill få fönstren riktigt rena utan kalkfläckar. Det går helt utmärkt att låta fönstren självtorka när de tvättas med superrent vatten.

Det finns många fördelar med att använda superrent vatten. Man har möjlighet att stå stabilt och säkert på marken istället för att bruka stegar som kan leda till fallolyckor. Det medför ju också att det inte finns något behov av att hyra en lift alternativt ställningar som vanligtvis kan bli kostsamt. Eftersom superrent vatten i någon mening ännu är vatten är det givetvis gynnsamt för miljön.

När man ska tvätta med superrent vatten så blir det enklast att koppla sig till en vattenkastare i anslutning till fastigheten. Mer info HÄR. Men av olika skäl så är det emellanåt lättare sagt än gjort. Det kan exempelvis vara alldeles för långt avstånd från vattenkastaren till det som avses tvättas. Då kan man istället använda sig av en vattentank.

Storlekarna som finns på vattentankarna ute på marknaden varierar. Var minut gör man av med ca 2-2,5 liter vatten. På en timme kan det alltså gå åt så mycket vatten som 150 liter.