Hälsofrämjande effekter med hjälp av glukosamin

Har du svårighet med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som har smörjande verkan på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan stigande ålder och tuff träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår p.g.a. brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att motverka alternativt lindra slitage på leder samt brosk. Många personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flera upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med lindrig grad av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Dessutom har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. Glukosamin bättre än strandnypon och nyponpulver vid reumatism och artros, höftartros och knäartros.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

glukosamine

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stegra. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.