Roande att klä ut sig på maskerad

En maskerad brukar vara en uppskattad tillställning av många som gillar att klä ut sig. Dagens maskerader skänker lite större frihet vad gäller utklädnad om man jämför hur det förr i tiden. Då var tanken endast att man skulle klä ut sig på ett sätt så att andra inte skulle känna igen en. Nu för tiden varierar utklädnaderna brett och det är inte ovanligt att man ger sig till känna under maskeraden.

utkladnad

Begreppets härstamning grundas i att man under forntiden använde olika typer av masker med avsikt att skrämma iväg onda makter. Med tiden har således fenomenet blivit till den typ av maskerad vi har idag.

Ju mer motbjudande mask man bar desto större fördel eftersom det skrämde mer. Dessutom utförde man rituella och rytmiska rörelser i syfte att dansa bort det onda. I det gamla Romarriket hängde man upp masker i träden för att skydda sina fastigheter och ägor från demoner. Syftet med att döda människor i skilda kulturer fått bära ansiktsmasker bottnar lite i samma princip. På väg till dödsriket skyddades den döda från demoner.

Vid maskeradtillfällen har personer i alla tider getts en känsla av identitetsbyte. Det har inneburit och innebär ännu idag att den utklädde ges mod att utföra handlingar som den inte behöver ta helt ansvar för. Under medeletiden i Venedig har det berättats att fattiga och rika människor kunde byta kläder med varandra och efterlikna varandras beteenden.

Ett typiskt nutida makeradtillfälle är Halloween som firas den 31:a oktober. Ursprungligen började Halloween firas på Irland och Skottland. Att Halloween oftast förknippas med USA beror på att många irländska emigranter kom dit på 1800-talet. Men det var först under sent 1990-tal som Halloween fick sitt genomslag i Sverige. halloween maskerad Vanligtvis förknippas Halloween-traditionen med att barnen klär ut sig till olika former av spöken. Barnen strosar runt i kvarteret där de bor och frågar grannarna om ”bus eller godis”

Idag finns det många butiker som är nischade på maskerad. Faktum är att folk i större utbredning går på maskerad och just när det är Halloween brukar det vara extra tryck i butikerna. Folk är benägna att klä ut sig mer avancerat än tidigare vilket har medfört att butikernas utbud blivit större.