Bort med mögel och hussvamp med hjälp av Grönfri och Grönfri Proffs!

Mögel är inget kul. När du misstänker att det är svartmögel på gång i ditt hem ska du använda dig av Grönfri eller Grönfri Proffs för att bli av med eländet.

hussvamp

Varorna säljer som smör. När du använder Grönfri på rätt sätt kan du se fram emot ett hem där det blir mycket trevligare och säkrare att vistas.

Märket är inte det viktiga. Påväxt-Stopp är en populär utmanare. Medel som Påväxt-Stopp finns inte att få tag på överallt. Kolla i närmaste e-butik.

Grönfri gör rent hus

Du kan tvätta de flesta ytor. Trädgårdsplattorna blir som nya.

Använd en högtryckstvätt för att nå upp på taket. Det är ämnet Bensaltensid som gör att du får så fin takrengöring och mossbekämpning och att du kan ge dig på svartmögel med goda resultat.

Se till att du blandar på rätt sätt för att det ska fungera

Man kan inte bara spraya på och hoppas på det bästa. Du kan använda dig av vanlig Grönfri eller av Grönfri Proffs som är för hantverkare och 3 gånger starkare.

Läs instruktionerna om hur du använder Grönfri. En liter Grönfri räcker fem gånger så långt som andra preparat. Grönfri Proffs har andra anvisningar.

Grönfri har enligt kemikalieinspektionen 8% Bensaltensid (Bensalkonklorid) som aktiv substans. Kolla på förpackningen vilken koncentration som innehållet har. Späd ut så att du får rätt styrka. Billigt blir det.

På kemikalieinspektionen står mycket bra fakta. Späd det med lika delar vatten.

Du är skonsam mot miljön.

Rengör ofta

Mossan försvinner inte av sig själv, du måste använda Grönfri för att få jobbet gjort. Algerna far iväg.

Mossan kan komma tillbaka då och då. Det lönar sig att rengöra. få bort svartmögel Taket blir ju finare.

Om du inte gör rent regelbundet finns risken för att påväxt får ett sådant fäste att du blir tvungen att byta ut material. Det kan sluta med att du måste riva allt.

Kanske kan du åtgärda det själv

Mossa och mögel är inte att leka med. Att slippa renovera är ju något som kan kännas väldigt bra. Om du har Grönfri hemma så kan du jobba förebyggande.