Är e cigg farligt och ska man undvika det?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Det finns emellertid vissa ämnen i el cigg som är mindre hälsosamma, men dessa kan ändå inte jämföras med vanliga cigaretter. Dessutom så är det inte säkert att man ens får i sig ämnen som formaldehyd då man ångar.

Är e cigg verkligen farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Detta är dock inget som är vetenskapligt belagt utan snarare en teori.

e

Man säger att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Man kan ställa sig frågan om det cancerframkallande ämnet formaldehyd kör cigaretterna farliga. Svaret är att det ännu inte finns tillräckligt med bevis för att så skulle vara fallet. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Ta reda på fakta innan du börjar använda el cigg. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Dessutom är det viktigt att skilja på nikotin och utan nikotin. Om man inte använder nikotin finns inget beroende. e cigg vätska

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Vilka är bäst el cigg eller vanliga tobakscigaretter

Oavsett hur du röker. Det generella besked är att e cigg inte är farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Valet står klart.

E-cigg is the way to go. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Du får bättre hälsa samtidigt som du mår betydligt bättre.