Propylenglykol kan användas som kylarvätska och försvåra att kylarvattnet fryser till is.

Förvalta kylsystemet med propylenglykol före vintern kommer

Det lönar sig ej att vara lat och mena på att man ej behöver byta kylarvätskan för att den är long life och det likväl är långt till vintern. Det är rentav inte så svårt att själv mixa proylenglykol med vatten och sedan hälla på i fordonets kylsystem.

1

Med propylenglykol så får man många viktiga fördelar

Med monopropylenglykol så får man många viktiga funktioner. Glykol fungerar som frostskydd så att man klarar temperaturer på ner till -30 utan att fordonet står still. Med etylenglykol så får man det bästa frostskyddet men det rör sig enbart om några graders skillnad från en blandning med propylenglykol.

En annan sak som är bra med glykolen är att man får ett korrosionsskydd. Det gäller ju att beskydda kylsystemet från rost och också från avlagringar som kan demolera både kylare och motor. Det går att mäta med glykolmätare hur mycket som finns kvar men rent praktiskt så bör man göra fräscht och byta ut glykolen vartannat år.

Det är även så att man med kylarglykol får en högre kokpunkt på kylarvätskan. Beroende på hur man blandar glykolen med vatten så kan man komma upp i över 100 grader.

Använd den ultimata typen av kylarglykol i ditt fordon

Ska man köra på propylen alternativt på etylen? Det här är en fråga som man kan ställa sig. Frågan är om inte etylenglykolen borde förbjudas pga. sin giftighet och vad den kan ställa till med när bilen en dag skrotas. Djur slickar i sig ämnet och dör.

Den som vill kan köpa en helt ofarlig, livsmedelsgodkänd propylenglykol och använda i kylaren. Ett livsmedel som inte kan fördärva djur samt natur.

Något som påverkar vad som blir bäst är den metall som finns i motorn. Ifall man exempelvis har aluminium i motorn så finns det glykoltyper som kan fördärva materialet och dessa ska man då undfly.

Man bör likaså undvika blandningar av olika glykolsorter helt enkelt därför att de kan ha tillsatser som reagerar på fel sätt med varandra. Det här kan nämligen medföra att man skadar kylaren. Om det bildas klumpar i blandningen så kan detta bilda stopp i systemet vilket icke är bra.

Om du inte vet vilken typ av glykol som finns för tillfället i ditt fordons kylarsystem så är det bara att skölja ur systemet och därefter börja om. Färgerna som du ser på glykolprodukten har ingenting med själva propylenglykolen att göra. Färgen är en tillsats från tillverkaren som ger produkten mer personlighet.

Kom ihåg att glykolprodukter kan vara avsevärt farliga

Även om en speciell produkt marknadsförs som giftfri kylarvätska så ska du vara medveten om att den här produkten ska förvaras långt bort från barn samt djur. Etylenglykolen har en söt smak men är otroligt giftig så den ska aldrig komma nära nyfikna barn!

Ifall du anser att det verkar besvärligt och en aning farligt att blanda själv så är det möjligen lättare och säkrare att skaffa färdig kylarvätska som du fyller på med för att därefter slänga förpackningen så att du slipper ha något farligt på hyllan i garaget.

Den färdiga vätskan är ingen kostbar produkt och därmed så kan man inte säga att det finns någon ekonomisk orsak till att skjuta upp det där med att byta ut glykolen. Det är enkelt att använda och bilen mår grymt fint när det blir kallt ute.