Absinthe, – den mest legendariska av samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar du noll mer legendarisk än absint.


Klicka här för Absinthinfo.

De flesta människor innehar förmodligen en basal medvetenhet om att absint finns, men de flesta av dem känner till blott några sanna fakta om sprit alternativt alkohol och blott en bråkdel av dem innehar haft tillfälle att äga ett bägare utav denna mystiska dryck framför sej på bordet.

På grund av detta vill jag med det här lilla inlägget framföra för eder läsare lite fakta om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess briljant förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint först gjordes.

Mycket berusande och kryddad med anis, sägs absint har varit uppfinningen av Pierre Ordinaire, en läkare från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod kända för att har tillverka en medicinsk tonic som bar en enorm likhet med absint.

Ändå var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som sålde formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som efter att etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att gå miste sin bild som en läkemedelstonic samt blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, fantasier och för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer samt författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde samt Mary Shelley att alstra målningar och litteratur som har blivit klassiker i världens konst och böcker.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet samt mot absinthe speciellt.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att förment belägga att malörtens olja, en utav de många ingredienserna i absint, var farlig och giftig, , ehuru endast en liten antal malört fanns i en absint butelj.

En annan händelse som skedde i början av nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall och mördade hela sin familj.

Ehuru mannen hade en lång historia utav att vara gravt alkoholiserad samt missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder samt US OF AMERICA.

Frankrike följde efter att år 1915.

Antagligen för att det var illegal frukt, innehar flera utav de falska rykten samt historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än idag, fastän inne vetenskap innehar visat att malört ej är mer skadligt alternativt framkallar dårskap än någon annan naturlig ingrediens som pepparmynta olja eller vaniljextrakt.

Nu, i början av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de flesta europeiska länder är absint totalt lagligt åter.

I USA (givetvis) finns det ännu lagar mot att producera samt sälja den, även om olika företag innehar hittat på potential att kringgå dessa bann.

Att inmundiga absint är ej längre ett brott.

För en amerikan, innebär det att det är OK att inmundiga absint, så länge man inhandlar det från en juridisk, icke-amerikanska källa som du kan hitta Webben.